Learnwings

Slimme, toekomstvaste en fascinerende e-learning omgevingen

Learnwings: De beste klik empowers

   

We kennen allemaal de soms magische leerinteractie. Learnwings ontwerpt e-learning omgevingen om die magische leerinteractie te versterken.

Onze klanten zijn:
 • organisaties direct betrokken met het onderwijs (universiteiten, hoger- en middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs, basisscholen, musea...)
 • bedrijven en NGO's met P&O afdelingen en departementen waar e-learning effectief kan zijn, vaak gecombineerd met doceren, coachen of de praktijk op de werkvloer.
 • Met een e-learning systeem van Learnwings kunt u de interne en externe zichtbaarheid van uw organisatie en activiteiten vergroten. Uw communicatie overstijgt tijd en plaats.

  Universiteiten - Hoger en middelbaaronderwijs

  Empowerde docenten met slimme middelen

  • EMPOWERED ONDERWIJS

   Tijdens het ontwerp proces houdt Learnwings in de gaten dat de opbouw en structuur van het e-learning materiaal tendienst staat van de docenten en de coachesRead More>

   'Zet e-learning in waar het meest productief is. Probeer de docent niet te vervangen maar te empoweren' is ons motto.

   'Als de docent empowered is, is de leerling of student empowered, kan de leerling of student beter en meer leren. Differentiëren is dan aan de orde met de beste resultaten.'

   De Learnwings voorsprong Dankzij e-learning kunnen docenten tijdens de contactmomenten zich focussen op inspireren, problemen oplossen, aanmoedigen, selecteren, uitleggen, nieuwe inzichten en werkvormen introduceren, persoonlijk aandacht geven,... Kortom: wat alleen docenten en coaches kunnen.

   Screen Shot 2016-02-02 at 15.48.11
  • E-learning en klas management

  • Deze optie kan aangeboden worden om de activiteit van de leerling en of studenten te monitoren en is een bron van informatie voor de docent. Kan eventueel gekoppeld worden aan een e-mail systeem of een bestaand leerling systeem
  • Differentiatie

  • Onze systemen kunnen de leerling stimuleren op de gebieden waar ze beter kunnen leren. Elke student of leerling kan geholpen worden om meer oefeningen te maken op zijn eigen niveau.

  How does it work?

  STEP ONE

  Learnwings begint een project met luisteren naar het management en de docenten of coaches. Onze eerste taak na het luisteren is de behoeftes, zorgen en wensen van de huidige situatie in kaart brengen.

  STEP TWO

  We stellen een plan om de doelen te bereiken, rekening houdend met de wensen, beschikbare budgetten en tijd. Na het akkoord gaan we naar de implementatie fase.

  STEP THREE

  Learnwings opleidt de docenten en coaches, krijgt hun feed back en verbeterd het systeem waar nodig.

  And the four C's

  Screen Shot 2016-02-02 at 16.17.25 SOME INSPIRATION to USE and DEVELOP OUR TOOLS
   “There is a profound gap between the knowledge and skills most students learn in school and the knowledge and skills they need in typical 21st century communities and workplaces.” So states the Partnership for 21st Century Skills, a national organization comprised of both business (Apple, Intel, Adobe, HP, and other relevant players) and education (National US Education Association, Pearson, Scholastic) leaders, committed to “fusing the three Rs and four Cs.”
  Most of us know the three Rs are reading, writing and arithmetic, but what are the Cs? In the Partnership framework above, the Four Cs make up the “Learning and Innovation Skills” and are as follows:
  1. Creativity and Innovation
  2. Critical Thinking and Problem Solving
  3. Communication and Collaboration
  For creativity and innovation, the framework emphasizes:
  • Thinking Creatively (brainstorming techniques, creating new ideas, refining and evaluating ideas)
  • Working Creatively with Others (communicating new ideas, being open to diverse perspectives, demonstrating orginality, viewing failure as part of the process)
  • Implementing Innovations (Acting on creative ideas and contributing to a field). These are terrific guideposts.
   So the question is, how do we really teach creativity, critical thinking, communication and collaboration? These are right brain skills, those that are most difficult to teach in a codified, regimented way. With most school systems now fixated on measurable outcomes (usually test scores), how do we make these Four Cs without forgetting the very necessary R's a priority when they are so hard to measure?
  One of the missions of Learnwings is to provide a dynamic frame where the teacher can choose to empower his students through the Learnwings tools to put them up to speed regarding the three R's, give them additional challenges regarding the 4 C's and during the personal interaction with the pupils have more time to develop further those high interactive skills. The added value of the teacher or the trainer gets empowered.